Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Chiproses

*Kinderopvanghotel

*Beach & Surf Club

365 dagen per jaar geopend

Kinderopvang met plezier in één van onze kinderdagverblijven

Kwaliteit in kinderopvang maken wij samen met u !

Kwaliteit is geen issue, kwaliteit is vanzelfsprekend! 

Reguliere tarieven vanaf 1 januari 2022 bij afsluiten van een vaste of flexibele plaatsingsovereenkomst.

Dagopvang 0 tot 5 jarigen

€ 9,32  per kind/per uur*

(Ophalen basisscholen regio Bergen op Zoom inclusief)Voor /naschoolse opvang 4 tot 13 jarigen   


€ 7,95 per kind/per uur*

Avondopvang tot 22:00 hr

€ 9,32 per kind/per uur*

Weekendopvang 0 tot 13 jarigen

€ 9,32 per kind/per uur*

Nachtopvang vanaf 22:00 tot 06:00

€ Tarief op aanvraag

Vakantieovereenkomst neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


* Breng en haaltijden in overleg(tussen 06:00-22:00).


Kinderopvangtoeslag:

Alle vormen van kinderopvang ,die Chiproses aanbiedt, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor uw exacte toeslagberekening vindt u alle informatie op www.toeslagen.nl

Chiproses biedt twee type overeenkomsten aan:

1e. De vaste plaatsingovereenkomst:

*Gebaseerd op het aantal met u afgesproken vaste uren en vaste opvangmomenten per kind per maand.

*Inclusief twee wen momenten.

*Gegarandeerde opvangplaats(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst.

*Inclusief extra services,ruilservices.

*Meer-uren worden achteraf in rekening gebracht.

*Minimale uren dagopvang 35 uur maand

*Minimale uren BSO opvang 20 uur per maand


2e. De flexibele plaatsingsovereenkomst:

*Gebaseerd op het aantal met u afgesproken uren per maand en afgestemd op uw rooster/dienst (en).

*Inclusief twee wen momenten.

*Inclusief extra services,ruilservices.

*Meer-uren worden achteraf in rekening gebracht.

*Minimale uren dagopvang 35 uur maand

*Minimale uren BSO opvang 20 uur per maand


*Chiproses is op de hoogte van het feit dat roosters/diensten pas(heel) laat bekend

kunnen zijn. Chiproses probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.


*Chiproses incasseert uw (voorschot)factuur maandelijks via automatisch incasso.

Extra services:


Onze ruilservice is van toepassing als:

*u een vaste of flexibele plaatsingsovereenkomst heeft.

*de opvangkosten reeds geincasseerd zijn.

*u uw kind(eren) tijdig , eerder dan 24 uur voordat het opvangmoment zal

plaatsvinden,en met een duidelijke reden afmeldt.

*de maand minder uren* omvat dan uw voorschot.

*u tijdens schoolvakantie's* minder opvang afneemt.

*Is uw kind nog niet schoolgaand (onder de 4 jaar) en u gaat op vakantie

dan kunnen we in onderling overleg de ruiluren bespreken/inplannen.

*Heeft u een kind onder de 4 jaar en een kind schoolgaand dan is de ruilservice tijdens de schoolvakantie's van toepassing.


Ter informatie :*Ruiluren zijn uren die u, in overleg, in kunt halen .U kunt ruil uren niet vooraf opnemen. Ruil uren moeten binnen 6 maanden opgenomen zijn anders vervallen uw ruil uren.


Ruilservice tijdens schoolvakanties*:

U betaalt een vast aantal overeengekomen uren per maand.

De opvangmomenten die uitvallen tijdens een schoolvakantie

kunt u ruilen / inhalen, zgn *ruiluren.

Deze ruiluren kunnen alleen tijdens dezelfde en/of volgende schoolvakanties

en/of weekeinden worden ingehaald. Dus niet in de reguliere weken.

Ruiluren worden niet gerestitueerd .Deze uren kunt u ,in overleg met het team, in ons ruilbeleid laten opnemen.


*Ruilservice als de maand minder uren omvat dan vastgelegd in uw plaatsingsovereenkomst:

U ziet een overzicht van uw ruil-uren in de voorschotfactuur van de betreffende maand.

Voorbeeld: U heeft een plaatsingsovereenkomst voor 45 uur per maand .

In september gebruikt u 42 uur en in oktober gebruikt u 48 uur.

De resturen van september gebruikt u bijvoorbeeld in oktober.

Ruiluren worden niet gerestitueerd.

Deze uren kunt u , in overleg , in ons ruilbeleid laten opnemen.


Onze ruilservice is NIET van toepassing:

*als uw opvangmoment, bijvoorbeeld op een feestdag of Vastenavond valt.

Uw kind is ook van harte welkom tijdens feestdagen en/ of Vastenavond en

de opvang kan gewoon doorlopen. Wij maken er dan uiteraard ook een

feestje van in ons kinderdagverblijf.

Maar maakt u op deze (feest)dag(en) geen gebruik van de opvang dan kunt u

deze (feest)dag(en) niet ruilen (inhalen).

*bij afwezigheid door ziekte.

*tijdens de opzegtermijn.

*als u binnen 24 uur voor aanvang van het opvangmoment afmeldt ,

dan wordt dit aangemerkt als een annulering.

*als u afmeldt in de week waarin de planning al is afgerond.

Hierbij is de ruilservice niet van toepassing.

*U betaalt bij annulering binnen 24 uur het opvangmoment door.


*Pre pre school (Peuterspeelzaal) in de Chiproses Kids Beach & Surf Club

Leest u verder op de Chiproses 24/7 Kids Beach Club en Pre pre school (Peuterspeelzaal) pagina.


Breng & ophaalservice (beschikbaar tussen 06:00-22:00):

Wilt u gebruik maken van onze haal & breng service dan kunt u de haal & breng tarieven/mogelijkheden opvragen via : [email protected]


Inclusief:

Alle tarieven zijn inclusief inschrijfkosten, linnen, flesjes, luiers, luierbroekjes, flesvoeding,alle (verse) maaltijden (ontbijt,lunch,diner),gezonde (tussendoor)hapjes,

Iedere gast krijgt een eigen Chiproses 24/7 tasje voor zijn of haar spulletjes en een eigen dagboekje en aparte naamdecoratie.

Let op : Speciale en dieetvoeding uitgezonderd


Ter informatie mbt uw tegemoetkoming in de kosten voor uw kinderopvang


Onze kinderdagverblijven staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Voor onze registratienummers zie de pagina"s : Welkom en Vraag & Antwoord

Kijkt u op www.toeslagen.nl voor alle informatie met betrekking tot het aanvragen van uw kinderopvangtoeslag 2021.


Dit geldt ook als u een keuze maakt uit onze opvangmogelijkheden in

combinatie met uw huidige vorm van kinderopvang

Bijvoorbeeld: als u ook opvang voor uw kind(eren) bij ander kinderdagverblijf afneemt.

Heeft u vragen neemt u gerust contact met ons op.


Aanvullende informatie:

Openingstijden maandag t/m zondag 06:00 -22:00 hr, 52 weken per jaar.

7 dagen per week ook op alle feestdagen en vastenavond.


Uit veiligheidsoverwegingen kunt u niet zomaar in en uit lopen.

Alle bezoeken gaan op afspraak.

Komt u uw kind(eren) brengen/ halen of komt u even kroelen, de fles of borstvoeding geven dan zijn wij uiteraard op de hoogte van uw komst.

Wilt u een kennismaking inplannen dan verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden en dan?


Chiproses werkt met opvang momenten van minimaal 2,5 uur.

Breng en haaltijden graag in overleg, zodat uw kind de leer-spelmomenten gezamelijk kan afronden.


Dagopvang: 06:00-19:30

Avondopvang: 19:30-22:00


Voorschoolse opvang: 06:00-08:30

Buitenschoolse opvang: 14:30-19:30 (op woensdag-vrijdag 11:30-19:30)


Vakantieopvang (ook) voor schoolgaande kinderen.

Vraag naar alle mogelijkheden en neemt u gerust contact met ons op.


Overdracht tijdens halen/brengen van uw kind(eren):

Persoonlijk contact met u ,ouder(s) en/of verzorger(s),vinden wij van essentieel belang.

Als uw kind(eren) komt brengen en halen nemen wij graag het

dagboekje met u door . Heeft u , op dat moment, geen tijd voor een kopje koffie/thee , dan leest u in het dagboekje sowieso altijd het verslag van het opvangmoment terug .


U wilt (even)langskomen tijdens de opvang van uw kind(eren)?

In overleg met onze kidsmanagers (pedagogisch medewerksters) kunt u aangeven dat u zelf graag, in alle rust, uw kindje wilt (komen)voeden

in slaap wilt wiegen of gewoon wilt komen knuffelen.


Individuele kindplaats

Chiproses kan de in gebruik genomen individuele kindplaats met onmiddellijke ingang opzeggen:
  • indien blijkt dat het kind een zodanig gedrag vertoont dat daardoor een gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen
  • Chiproses behoudt zich het recht voor om bij betalingsachterstand de opvang, per direct, te staken.


Heeft u vragen stel ze gerust via ons contactformulier contact, kijkt u ook op

onze pagina Vraag & Antwoord of belt u ons.

Telefoonnummer 0164-85 55 17 bereikbaar maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 hr.